ဂျပန်နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့် Myanmar Koei International Ltd(MKI)တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် (တတိယအကြိမ်)ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်း

   ၁။     ၂၂-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၅၃) နေပြည် တော်၌ (၂၂-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှစတင်၍ ဂျပန်နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုဖြင့် Myanmar Koei International Ltd (MKI) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာနတို့ ပူးပေါင်း၍ တတိယ အကြိမ်မြောက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်၊ ပြည်နယ် နှင့် တိုင်း ဒေသကြီးမှဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း ဝန်ထမ်း အင်အား (၄၅)ဦး ဖြင့် (၂၄-၁၀-၂၀၁၉) ရက်နေ့ အထိ (၂)ရက်ခွဲကြာ သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ပို့ချ မည်ဖြစ်ပါ သည်။

၂။  အဆိုပါသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဆန်းဦး မှ သင်တန်းဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး  ဂျပန်နိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန မှ  Mr. Tomoyuki ၊ Myanmar Koei International Ltd(MKI)တို့မှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ MOEJ မှ Officer Mr.Osawa ၊ Institute of Global Environment Strategies, IGES မှ ကိုယ်စားလှယ် Ms.Akahoshi တို့ တက်ရောက်ကြပါသည်။

၃။ ယခု တတိယအကြိမ်ကျင်းပမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်း သင်တန်း ၏  ရည်ရွယ်ချက် မှာ-

(က)  ဂျပန်နိုင်ငံရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို အသေးစိတ် သိရှိစေရန်၊

(ခ)    လေအရည်အသွေး စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ကြိုတင်ခန့်မှန်း တွက်ချက်မှု နည်းလမ်း များအား ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်စေရန်၊

(ဂ)    လေအရည်အသွေးထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုမည့် နည်းလမ်း များ အား ဆွေးနွေး နိုင်စေရန် ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် သင်တန်းပို့ချမည် ဖြစ်ပါသည်။