ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အပြီးသတ်မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းပွဲသို့ တက်ရောက်ပါရန် ကြေငြာခြင်း INVITATION TO MEETING REGARDING TO DRAFT GUIDELINE OF LICENSING PROCEDURE FOR THE THIRD PERSON OR ORGANIZATION UNDERTAKING ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND INITIAL ENVIRONMENTAL EXAMINATION

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများအား စိစစ်နိုင်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မည့်တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများအတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အပြီးသတ်မူကြမ်း) ကို ရေးဆွဲပြုစုထားရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။

    အဆိုပါ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အပြီးသတ်မူကြမ်း) ကို အတည်ပြု ထုတ်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည် -

         

          နေ့ရက်         -        ၁၃-၉-၂၀၁၉ (သောကြာနေ့)

          အချိန်          -        ၀၉:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၃၀ နာရီအထိ

          နေရာ          -        အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊

                                 ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်

   အဆိုပါ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးပွဲသို့ တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း (၁၁၀)ဦး သာ ဖိတ်ကြားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်လိုသည့် တတိယပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် eialicensingprocedure@gmail.com သို့ အောက်ပါအချက်အလက်များဖြင့် ပေးပို့စာရင်းသွင်းနိုင်ပါကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ဖွဲ့လျှင် ဆွေးနွေးအကြံပြုနိုင်မည့် ကိုယ်စားလှယ်(၁)ဦးသာ စာရင်းပေးပါရန်နှင့် (၁၁၀)ဦး ပြည့်ပြီးနောက်ပိုင်း တောင်းဆိုလာမှုများအား ဖိတ်ကြားနိုင်ခြင်းရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း အကြောင်းကြားပါသည်-

  • တတိယပုဂ္ဂိုလ်/ အဖွဲ့အစည်းအမည်-

  • ဆက်သွယ်ရန် ပုဂ္ဂိုလ်/ လိပ်စာ-

  • ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း/အီးမေးလ်-

 

          We are pleased to inform you that "Licensing Procedure for the Third Person or Organization Undertaking Environmental Impact Assessment or Initial Environmental Examination (Draft) Guideline is being developed to assess the third person or organization undertaking Environmental Impact Assessment or Initial Environmental Examination.

          In this regards, meeting will be held to launch Licensing Procedure as the following Agenda;

          Date   -        13-9-2019 (Friday)

          Time   -        09:00AM to 12:30PM

          Venue -        Meeting Room, Environmental Conservationn Department,                                               Office No. (53), Nay Pyi Taw

 

   As we are only inviting 110 third persons or organizations to this consultation meeting (for limited number), we could not accept any request over limited 110 persons or organizations. The third persons or organizations are required to register, kindly give us a confirmation of your attendance with the following data by eialicensingprocedure@gmail.com and to register only one person who can represent for his/her organization per one organization.

 

  • Name of Third Person/ Organization-
  • Contact Person/ Address-
  • Hotline Number/ Email-