ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ (ADB) ၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Myanmar Unified platform for Disaster Risk Application (MUDRA) Portal နှင့် စပ်လျဉ်း၍ လာရောက်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအား လက်ခံတွေ့ဆုံသည့် အစည်းအဝေး သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

   ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနမှ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) ၏ နည်းပညာ အကူအညီဖြင့်  အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့် ရေကြီးခြင်း၊ မုန်တိုင်းများနှင့် ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဘေးအန္တရာယ်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်အတွက် တည်ထောင်ထားသည့် Myanmar Unified platform for Disaster Risk Application (MUDRA) Portal တွင်ပါရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် အဆိုပါသတင်း အချက်အလက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဆွေးနွေးအကြံပြု ချက်များပေးနိုင်ရေး အစည်းအဝေးအား (၂၀-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့တွင်၊ (၁၄:၀၀)နာရီမှ (၁၆:၀၀)နာရီအထိ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌  ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

          အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒေါက်တာဆန်းဦး ဦးဆောင်၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ MUDRA Portal မှ အညွှန်းကိန်း(၆)ခုဖြစ်သည့် Number of People affected, Death, Vulnerable Groups, Damage to Agriculture and Housing, Exposure of  Key Infrastructure တို့ကို ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ Portal မှ သတင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်သည့် နည်းလမ်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Myanmar Flood and Drought Portal ပါ သတင်းအချက်အလက် များအားနှိုင်းယှဉ်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း နှင့် Portal နှစ်ခု ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။