မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်း ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ စတုတ္ထအကြိမ်နှင့် ပဉ္စမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း

     အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းထားသည့် လုပ်ငန်း ကော်မတီ(၆)ခုအနက် မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ စတုတ္ထအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့နှင့် ပဉ္စမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

   စတုတ္ထအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒု-ဥက္ကဌ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမောင်သိန်းမှ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ပဉ္စမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ လုပ်ငန်းကော်မတီဥက္ကဌ သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်ရီ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးများသို့ မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များ၊ အထူးဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။

      စတုတ္ထအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေး အစီ အစဉ်အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအေးက စတုတ္ထအကြိမ် အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအနက် မိမိတို့ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ကုလ သမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်မှ ကိုယ်စားလှယ် Martin Cosier က အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာမူဘောင်နှင့် ပင်မအစီအစဉ် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေမှုကို ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။

     ပဉ္စမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအေး က ပဉ္စမအကြိမ် အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟိုကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များအနက် မိမိတို့ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်မှ ကိုယ်စားလှယ် Martin Cosier က အမျိုးသား ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာ မူဘောင်နှင့် ပင်မအစီအစဉ် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်နေမှုကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်များမှ တင်ပြချက်များအပေါ် ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးကြပြီး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်မည့် ရှေ့လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုတင်ပြကြပါသည်။ စတုတ္ထအကြိမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမှ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် (၄) ရပ်နှင့် ပဉ္စမအကြမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးမှ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ် (၆) ရပ်ကို ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။

                                                                                                                                                                                                                                                 ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန