မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု ဆိုင်ရာ သင်ကြားရေးစင်တာ တည်ထောင်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်းပြီးနည်းပညာပူးပေါင်းရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေး ထိုးပွဲ အခမ်းအနား

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ရက်တွင် ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်၌ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု ဆိုင်ရာ သင်ကြားရေးစင်တာ တည်ထောင်ရေး နှင့်စပ်လျဉ်းပြီးနည်းပညာပူးပေါင်းရေး နားလည်မှုစာချွန်လွှာလက်မှတ်ရေး ထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ရုံးချုပ်တွင် နေ့လယ် ၁နာရီက စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမောင်သိန်းမှ ဦးဆောင်၍ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ Program Leader ဖြစ်သော Mr. Mark A. Austin နှင့် သင်ကြားရေးစင်တာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦ:စီးဌာနမှ ဝန်ထမ်းများအပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း ၃၀ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

        အခမ်းအနားကို နေ့လယ်(၂)နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။