မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့် အခြားမြေအသုံးချမှု (Agriculture, Forestry and other Land Use – AFOLU) ကဏ္ဍအပေါ် MRV စနစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအထောက်အကူပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

၁။      မြန်မာနိုင်ငံသည် ပါရီသဘောတူညီချက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အလျောက် အမျိုးသားအဆင့် တိုးမြှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမူဘောင် (Enhanced Transparency Framework-ETF) အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Nationally Determined Contributions-NDCs အရစိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့် အခြားမြေအသုံးချမှုကဏ္ဍ (AFOLU) တို့မှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းရပ်များဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကောက်ယူမှု၊ စုစည်းမှုနှင့် ထိန်းသိမ်းမှုစနစ်တို့နှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် “စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့် အခြားမြေအသုံးချမှု (Agriculture, Forestry and other Land Use-AFOLU) ကဏ္ဍအပေါ် MRV စနစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေး အထောက်အကူပြုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ”ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်‌ ဩဂုတ်လ၂၉ရက်နေ့ (ကြာသပတေးနေ့) တွင် Global Green Growth Institute-GGGI ၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

၂။       ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဆန်းဦးမှ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး၌ ရာသီဥတုစနစ် ပြောင်းလဲလာမှုသည်  လူမှု-စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအဟန့်အတားတစ်ရပ် ဖြစ်လာပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်စဉ်နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် ရေလွှမ်းမိုးမှုများ ၊ မြေပြိုမှုများ၊ အပူချိန်လွန်ကဲမှု များကိုသိသာထင်ရှားစွာ ကြုံတွေ့နေရလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစ၍ ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Framework Convention of Climate Change-UNFCCC)မှ ရာသီဥတုစနစ်ပြောင်းလဲမှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည့် လေထုအတွင်း မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ပါဝင်နှုန်းကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်လျက်ရှိပြီး ရာသီဥတုတုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်း များကို တိုးမြှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ကျိုတိုနောက်ဆက်တွဲစာချုပ်၊ ဒိုဟာပြင်ဆင်ချက်နှင့် ပါရီသဘောတူ ညီချက်တို့ကို ထပ်မံချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ပါဝင်အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထို့အပြင် နိုင်ငံ၏ အခြေအနေ နှင့် သင့်လျော်မည့် အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေး ဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (INDC) ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှစ၍  ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျော့နည်းသည့် မြန်မာ့လူမှုအသိုက်အဝန်း တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုတစ်ရပ်အနေဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့၌ မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ကဏ္ဍအသီးသီးမှာရေတို၊ ရေလတ်၊ ရေရှည်အစီအမံ (၃၁၁) ခုနဲ့ ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည့် မြန်မာနိုင်ငံရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် ပင်မလုပ်ငန်း အစီအစဉ်တို့ကို တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာ နိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစ၍ GGGI ၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ၏ NDC အထောက်အကူပြု MRV စနစ် ‌ဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေဆန်းစစ်ချက်ကို စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးGlobal Environment Facility (GEF) ၊ Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT) ၏ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှုနှင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့များ၏ ပါဝင်ပံ့ပိုးမှုအင်အားတို့ အပေါ်အခြေခံ၍ ခိုင်မာသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် တည်ထောင်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု အချက်အလက် များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် စီမံထားသိုသိမ်းဆည်းမှုစနစ်ကို စနစ်တကျဖော်ဆောင်သွား ရန်နှင့် လိုအပ်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်များ ပံ့ပိုးသွားနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုအခါ စွမ်းအင်ကဏ္ဍဆိုင်ရာ MRV အကောင်အထည်ဖော်မှုဆန်းစစ်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြစ်ပြီး ယနေ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှ MRV စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ လိုအပ်ချက် များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများနှင့် သတင်း အချက်အလက်သိမ်းဆည်းမှုစနစ်များအပေါ် အဓိကထားဆွေးနွေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသဖြင့် တက်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက် သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းတင်ပြမှုအခြေအနေတို့အပေါ်  မျှဝေဆွေးနွေးပေးရန် တိုက်တွန်း လိုပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

၃။      GGGI မှ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေကိုယ်စားလှယ် Dr. Aaron Russell မှ အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် GGGI အနေဖြင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တိုင်းတာခြင်း/ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း၊ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့် စိစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း (Measuring/ Monitoring, Reporting, Verification-MRV) စနစ် အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေဆန်းစစ်ချက်ကို ရေးဆွဲထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီး စွမ်းအင်ကဏ္ဍ၌ MRV ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်ကိုလည်း ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆက်လက်၍ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌ MRV ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်နှင့် စက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ကုန်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုကဏ္ဍ၌ MRV ဆိုင်ရာဆန်းစစ်ချက်တို့ ရေးဆွဲသွားနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယနေ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၌ စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနှင့် အခြားမြေအသုံးချမှုကဏ္ဍ အထူးသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌ MRV စနစ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ရေး ဆောင်ရွက်ရာ၌ အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် အချက်အလက်များ ရရှိရန် မျှော်လင့်ပါကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

၄။      အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်၍  ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဆက်စပ်ဌာနများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ GGGI မှ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေကိုယ်စားလှယ် Dr. Aaron Russell၊ Myanmar Programme Officer ဦးသီဟအောင်၊ GGGI မှ Senior Analyst of MRVဖြစ်သူ Mr. Siddhartha Nauduriတို့ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၃၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။