မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေး ဆိုင်ရာအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Nationally Determined Contributions-NDCs) ပြုစုရေးဆွဲရေးအတွက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

   မြန်မာနိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဘောင်ကွန်ဗင်းရှင်း (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) နှင် ပါရီသဘောတူညီချက် (Paris Agreement) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည့်အလျောက် ပါရီသဘောတူညီချက်၏ အကြိုလုပ်ငန်းစဉ် ဖြစ်သည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး ကတိကဝတ်များ နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေခြင်းဆိုင်ရာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည့် Myanmar Intended Nationally Determined Contribution-INDC ကို ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာန/ဦးစီးဌာနများ၏ အကြံပြုချက်များဖြင့် ရေးဆွဲပြုစုကာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် UNFCCC အတွင်းရေးမှူးရုံးသို့ တင်ပြ ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ INDCs ကို အခြေခံ၍ Nationally Determined Contributions (NDCs) ကို ရေးဆွဲပြုစု၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လတွင် တင်ပြနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားအဆင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေး နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေးဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် (Nationally Determined Contributions-NDCs) ပြုစုရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)၊ နံနက် ၉:၃၀ နာရီအချိန်တွင် Grand Amara Hotel ၊ နေပြည်တော် ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမောင်သိန်း တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ နှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကုလသမဂ္ဂနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် UN Environment ၊ UK Department of International Development (DFID) Myanmar ၊ United Nations Development Programme (UNDP) ၊ Food and Agriculture Organization (FAO) ၊ World-wide Fund for Nature (WWF) ၊ Global Green Growth Institute (GGGI) နှင့် UN REDD+ Programme တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ စုစုပေါင်းကိုယ်စားလှယ် (၈၅) ဦးခန့် တက်ရောက်ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် NDC အစီရင်ခံစာကို အချိန်မှီ ပြုစုတင်ပြနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ NDCs တွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြမည့် ကဏ္ဍအလိုက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချရေး နှင့် လိုက်လျောညီထွေ ရှိစေရေး ရည်မှန်းချက်များ၊ တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းများ နှင့် အသုံးပြုတွက်ချက်ထားသည့် အချက် အလက်အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကာ ဌာနအလိုက် လက်ရှိ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်၊ နည်းပညာ နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အစီရင်ခံစာတွင် ထည့်သွင်း ရေးဆွဲနိုင်ရန် အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။