ရခိုင်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် Block A-3 တွင် ဆောင်ရွက်မည့် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စမ်းသပ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း (Exploration Drilling) အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (Environmental Impact Assessment) အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

   ရခိုင်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် Block A-3 တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စမ်းသပ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း (Exploration Drilling)၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း (Environmental Impact Assessment) အစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ ရေးသားပြုစုသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်၌ ၃-၁၀-၂၀၁၉ (ကြာသပတေးနေ့)၊ ၀၉:၃၀ မှ ၁၃:၃၀ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပြုစီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ (EIA Report) ကို www.poscointl.com တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။