ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ် ထိခိုက်မှုများဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခြင်း

၁။    ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကြောင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ် ထိခိုက်မှုများဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၇-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့‌) တွင် နေပြည်တော်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၌ ကျင်းပရာ အဆိုပါအလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ Myanmar Centre for Responsible Business မှ ဒါရိုက်တာ Ms. Vicky Bowman, Mr. Matthew Baird နှင့် ဆက်စပ်ဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။

၂။    အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် Myanmar Centre for Responsible Business မှ ဒါရိုက်တာ Ms. Vicky Bowman တို့က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပါသည်။  ၃။    ထို့နောက် Ms. Vicky Bowman နှင့် Mr. Matthew Baird တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ၎င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်များ၊ ဂေဟစနစ်အသုံးပြုခြင်းအတွက် ပေးချေမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီး တက်ရောက်လာသည့် ကိုယ်စားလှယ်များအား အုပ်စု(၄)စုဖွဲ့ပြီး MIC မှ ခွင့်ပြုချက်ပေးထားသော စီမံကိန်း(၄)ခု အပေါ်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ ပါသည်။