ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် (၁၀၆ မဂ္ဂါဝပ်) သဘာဝဓာတ်ငွေ့ နှင့် စွန့်ပစ်အပူသုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံစီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများ နှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် (၁၀၆ မဂ္ဂါဝပ်)  သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် စွန့်ပစ်အပူသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများ နှင့်ပတ်သက်၍  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ ရေးသားပြုစုသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ နေပြည်တော် ၌ ၁၆-၁-၂၀၂၀ (ကြာသပတေးနေ့) ၊ ၁၃:၀၀ မှ ၁၆:၃၀ နာရီ အထိ ကျင်းပ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။