ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေးကဏ္ဍတို့အတွက် နည်းပညာလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်ခြင်းစီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေး

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ (Global Environment Facility – GEF) ၏ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးမှု၊ Asian Institute of Technology (AIT) ၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲအစည်း ဖြစ်သည့် ဒိန်းမတ်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (United Nations Environment Programme Technical University of Denmark Partnership – UNEP DTU Partnership) (UDP) နှင့် ပူးပေါင်း၍ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိစေရေးကဏ္ဍတို့အတွက် နည်းပညာလိုအပ်ချက် ဆန်းစစ်ခြင်းစီမံကိန်း ( Technology Needs Assessment – TNA)ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည့် အစည်းအဝေးအား (၁၆-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင်၊ (၁၃:၀၀)နာရီမှ (၁၆:၃၀)နာရီအထိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

          အဆိုပါအစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးလှမောင်သိန်း၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဆန်းဦး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ စုစုပေါင်း(၂၂)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းတွင် ရွေးချယ်ထားသည့် နည်းပညာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။