ရေနံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ် (Oil for Development Programme - OfD) အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး (Annual Meeting 2020) ကျင်းပခြင်း။

   သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ ရာသီဥတုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (Norwegian Environment Agency – NEA) တို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရေနံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအစီအစဉ် (Oil for Development Programme-OfD) ၏ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် အထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

          အဆိုပါ အစီအစဉ်အရ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး (Annual Meeting 2020) ကို ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၈) ရက်နေ့တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် OfD အစီအစဉ်အရ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီတို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်လုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်သုံးသပ်၍ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပါသည်။

          အစည်းအဝေးသို့ နော်ဝေပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီမှ Senior Adviser,                 Mr. Tor Skudal၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် သက်ဆိုင်ရာအရာထမ်းများ၊  မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းမှ ဒုတိယဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတို့မှ အရာထမ်းများ တက်ရောက်ကြပါသည်။