ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် မည့် (၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ်) တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာစိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

   ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် မည့် (၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ်) တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံစီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာစိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် (၁၂၀ မဂ္ဂါဝပ်)တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများနှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာစိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ ရေးသားပြုစုသည့် တတိယအဖွဲ့အစည်းမှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်၍ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ နေပြည်တော်၌ ၆- ၉-၂၀၁၉ ( သောကြာနေ့) ၊ ၁၃:၀၀ မှ ၁၆:၃၀ နာရီ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။