သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးရုံးချုပ်၊နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူး ရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် များတွင် လစ်လစ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) (၁၀၆)နေရာအတွက် အောက်ဖော်ပြပါဘွဲ့(သို့) အလားတူဘွဲ့အရည်အချင်းများနှင့်ကိုက်ညီသူများ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်-

(က) B.Sc (Environmental Studies/ Industrial-Chemistry/ Chemistry/ Bio-Chemistry /Geology/ Marine Science/ Mathematics / Physics/ Meteorology/ Nuclear Physics/ Zoology/ Botany/ Hydrology/ Micro-Biology/ Bio-Technology) B.C Tech / B.C.Sc ၂၅ ဦး
(ခ) B.A ( International Relations/ Public Adminstration/ Geography/ Archaeology/ Journalism ) ၉ ဦး
(ဂ) B.Pharm ၂ ဦး
(ဃ) B.Com / B.BSc / B.Econ( Stats / Eco) ၁၀ ဦး
(င) L.L.B ၅ ဦး
(စ) B.Sc (Forestry)/ B.Agri.Sc / B.V.S ၂၅ ဦး
(ဆ) B.E ( Electrical Power/ Electronic / Chemical/ Civil/ Mechanical/ Mechanical Precision and Automation/ Advanced Material Engineering/ Electrical Communication Engineering/ Computer Engineering / Information Science & Technology/ Textile/ Petroleum/ Mining/ Metallurgy/ Information Technology) ၃၀ ဦး

၂။ အထက်ပါဘာသာရပ်များတွင် မဟာဘွဲ့နှင့် ပါရဂူဘွဲ့ရရှိပြီးသူများလည်း လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။

၃။ လျှောက်ထားသူများသည် -
(က) ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
( ခ ) (၃၁-၅-၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် အမှတ်စဉ်(က)မှ(ဃ)အထိ ရိုးရိုးဘွဲ့ရရှိသူများသည် အသက်(၂၅)နှစ် နှင့် အမှတ်စဉ်(င)မှ(ဆ)အထိ ရိုးရိုးဘွဲ့ရရှိသူများသည် အသက် (၂၇)နှစ် (ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၃၂ နှစ်)၊ မဟာဘွဲ့/ ပါရဂူဘွဲ့ရရှိသူများဖြစ်ပါက အသက် (၃၂) နှစ် ( ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ် ) ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
( ဂ ) ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
(ဃ) ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး နေရာဒေသမရွေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
( င ) ဌာနတွင် အနည်းဆုံး (၃)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဝန်ခံကတိပြုလက်မှတ် ရေးထိုး ရမည်။
၄။ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ-
(က) တစ်လအတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ၁ လက်မပတ်လည် ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
( နောက်ကျောတွင် အမည်နှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ရေးသားရန်)
( ခ ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ
( ဂ ) အလုပ်သမားမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
(ဃ) ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူနှင့်အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ(မူရင်းအား လူတွေ့လာရောက် ဖြေဆိုသည့်အခါ ပြသနိုင်ရမည်)
( င ) (၃)လအတွင်း ရယူထားသော အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်နှင့် ရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက်မူရင်း
( စ ) ကျန်းမာကြောင်း ဆေးစစ်ထောက်ခံချက်
(ဆ) ခန့်အပ်ခြင်းခံရပါက နေရာဒေသမရွေး အနည်းဆုံး(၃)နှစ် တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ကြောင်း ဝန်ခံကတိပြုချက်
( ဇ ) အိမ်ထောင်စုလူဦးရေ စာရင်းပုံစံ (၆၆/၆) မိတ္တူ
၅။ ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံများကို ဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.ecd.gov.mmရှိ မူဝါဒနှင့်ဥပဒေများ အောက်တွင် download ရယူနိုင်ပြီး (၂၃-၅-၂၀၁၉)ရက်(ကြာသပတေးနေ့)အရောက် နောက်ဆုံးထား၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်သို့ လိပ်စာတပ်၍ လူကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း၊ စာတိုက်မှမှတ်ပုံတင်၍သော်လည်းကောင်း ပေးပို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ သတ်မှတ်ရက်ထက် ကျော်လွန်ရောက်ရှိလာသော လျှောက်လွှာများ၊ အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်နှင့် မကိုက်ညီသူများ၊ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းအထောက် အထား မပြည့်စုံသူများကို (လုံးဝ) ထည့်သွင်းလက်ခံ စဉ်းစားပေးမည် မဟုတ်ပါ။
၆။ ဝန်ထမ်းများသည် လျှောက်လွှာကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များမှတစ်ဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်သို့ (၂၃-၅-၂၀၁၉) ရက်(ကြာသပတေးနေ့)အရောက် နောက်ဆုံးထားပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။
၇။ ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူ အမည်စာရင်းနှင့် ခုံအမှတ်တို့ကို ၁၇-၆-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဌာန၏ Website ဖြစ်သော www.ecd.gov.mm တွင် ကြေညာပေးထားမည်ဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုခွင့် ကတ်ပြားများကို (၂၂-၆-၂၀၁၉)ရက် (စနေနေ့)တွင် နံနက်(၀၉:၃၀)နာရီမှ နေ့လယ်(၁ : ၃၀) နာရီအထိ ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
၈။ အရည်အချင်းစစ်ရေးဖြေစာမေးပွဲအား (၂၃-၆-၂၀၁၉)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)တွင် လျှောက်ထားသူ ဦးရေပေါ်မူတည်၍ နေပြည်တော်ရှိ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းများ၌ အောက်ပါအတိုင်း ဖြေဆိုရပါမည်-
(က) နံနက် ၉ နာရီမှ ၁၂ နာရီထိ မြန်မာစာ+အထွေထွေဗဟုသုတ
(ခ) မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီမှ ၃:၃၀ နာရီထိ အင်္ဂလိပ်စာ
၉။ အရည်အချင်းစစ် ရေးဖြေစာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများကိုသာ လူတွေ့နုတ်ဖြေစာမေးပွဲနှင့် ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်ကို ထပ်မံ အကြောင်းကြားပါမည်။
၁၀။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော် တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၃၁၃၁၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန