အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာ ဖော်ထုတ် ရေး ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ Validation Workshop ကျင်းပပြီးစီးခြင်း

   အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာ ဗျူဟာ ဖော်ထုတ်ရေး ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ Validation Workshop တစ်ရပ်ကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဉီးလှမောင်သိန်း ဉီးဆောင်၍ ရုံးအမှတ် ၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဉီးစီးဌာန ၊ နေပြည်တော်တွင်(၁၇-၁-၂၀၂၀) ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဉီးစီးဌာနရုံးချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူ များ၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ United Nation Development Program မှ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်များစုစုပေါင်း ၇၀ ဉီး တက်ရောက်၍ မဟာဗျူဟာ (မူကြမ်း) အပေါ် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲကို နေ့လယ် ၁နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းလိုက်ပါသည်။