အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာ ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း

   မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ (၂၀၁၉) ကို ၁၃-၅-၂၀၁၉ ရက်စွဲပါ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏အမိန့်ကြေငြာစာအမှတ်(၂၇/၂၀၁၉)ဖြင့် အတည်ပြုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာမူဝါဒ၏ အခြေခံမူများကို အခြေခံ၍ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ မဟာဗျူဟာမူဘောင် အပြီးသတ်မူကြမ်း ရေးဆွဲပြီးဖြစ်သဖြင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကို ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် (UNDP) နှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးလျက်ရှိပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ အတည်ပြုနိုင်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

   ပြဌာန်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သော မူဝါဒ၊ မဟာဗျူဟာများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် ၂၆-၁-၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဗဟိုကော်မတီ ပဉ္စမအကြိမ်အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အမျိုးသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ် (UNDP)၏ နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲလျက်ရှိရာ ယခုအခါ (ပထမမူကြမ်း) ကို ရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အမျိုးသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပင်မလုပ်ငန်းအစီအစဉ် ပထမ (မူကြမ်း) နှင့်စပ်လျဉ်း၍  နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များရယူ၍ ဒုတိယ (မူကြမ်း) ကိုဆက်လက် ရေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။