အမျိုးသားအိုဇုန်းယူနစ်အစည်းအဝေးနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် (HCFCs) ပြည်တွင်းတင်သွင်းမှု ခွဲတမ်းခွဲဝေရေးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

   အမျိုးသားအိုဇုန်းယူနစ်အစည်းအဝေးနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့် (HCFCs) ပြည်တွင်းတင်သွင်းမှု ခွဲတမ်းခွဲဝေရေး အစည်းအဝေးကို ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင်  နံနက် (၁၀:၀၀) ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး (မူဝါဒ)မှ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အိုဇုန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရှေ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရ မည့် လုပ်ငန်းများ၊ အမျိုးသားအိုဇုန်းယူနစ် အဖွဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်ကိစ္စ၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် HCFCs တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ ခွဲတမ်းခွဲဝေခြင်း ၊ Methyl Bromide တင်သွင်းမှုဆိုင်ရာ ခွဲတမ်းခွဲဝေခြင်း လုပ်ငန်း များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆက်လက်၍ နေ့လည်ပိုင်းတွင် အိုဇုန်းလွှာထိခိုက်ပျက်စီးစေသောဒြပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် HCFCs (R-22, R-123) နှင့် Methyl Bromide များ ပြည်တွင်းသို့တင်သွင်းခြင်းအတွက် ခွဲတမ်းခွဲဝေခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

          အစည်းအဝေးသို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အိုဇုန်းယူနစ်အဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အအေးပေး ဒြပ်ပစ္စည်းများတင်သွင်းသည့် ကုမ္ပဏီ၊လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။