အသေးစားနှင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် မီနာမားတား ကနဦးဆန်းစစ်ချက်နှင့် အမျိုးသားအဆင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာစီမံကိန်း (Development of Minimata Initial Assessment (MIA)and National Action Plan (NAP) for Artisanal and Small Scale Gold Mining in Myanmar) ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းကျင်းပခြင်း

   သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာနနှင့် UN Environment တို့ပူးပေါင်း၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် “အသေးစား နှင့်တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် မီနာမားတား ကနဦးဆန်းစစ်ချက်နှင့် အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (MIA & NAP) ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းဖွင့်ပွဲအား ၂၄-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၀၉:၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော် ဟိုတယ်ဇုန်ရှိ Horizon Lake View Resort Hotel ၌ ကျင်းပရာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမောင်သိန်းမှ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့သည်။

          စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ MIA နှင့် NAP စီမံကိန်း ပြင်ဆင်ခြင်း အတွက် လိုအပ်သော ပြဒါးဆိုင်ရာ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဗဟုသုတအသိပညာများ၊ ပြဒါးထုတ်လွှတ်မှုဆိုင် ရာ ဆန်းစစ်အကဲဖြတ် တွက်ချက်ခြင်းများ၊ မီနားမားတားကွန်ဗင်းရှင်း၏ ပြဒါးဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အသေးစား နှင့်တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းများအတွက် National Action Plans (NAP) ရေးဆွဲရာတွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီး၏ မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းများနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်းများကိုမျှဝေရန်ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းသင်တန်းအား  UN Environment, WHO and the Artisanal Gold Council – AGC တို့မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာနနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ သတ္တုလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများမှ သင်တန်းသား/ ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၆၀)ဦး ဖြင့် (၂၄-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၂၇-၂-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။