ECD သတင်းများ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်တို့ ကြီးမှူး၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုဇုန်းလွှာ ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ သစ်တောဦးစီးဌာန ၊အင်ကြင်းခန်းမ၌ က...
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်တို့ ကြီးမှူး၍ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အိုဇုန်းလွှာ ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ (International Day for the Preservation of the Ozone Layer) အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နံနက် ၉ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ သစ်တောဦးစီးဌာန ၊အင်ကြင်းခန်းမ၌ က...

Pages