ECD သတင်းများ

       မွန်ပြည်နယ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ၅-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီတွင် မွန်ပြည်နယ်၊ မော်လမြိုင်မြို့၊ ပြည်နယ်ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မွန်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ သယံဇာတနှင့်သဘ...

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများအား ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ  တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ၅-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီတွင် တနင်္သ...

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများအား ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ  တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ၅-၆-၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင်ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီတွင် တနင်္သ...

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးချုပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဖလူရိုကာဗွန်သုံး စက်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်/ တားဆီးရေးနှင့် အိုဇုန်းလွှာထိခိုက်ပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းအစား အစားထိုးဒြပ်ပစ္စည်း...

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးချုပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဖလူရိုကာဗွန်သုံး စက်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်/ တားဆီးရေးနှင့် အိုဇုန်းလွှာထိခိုက်ပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းအစား အစားထိုးဒြပ်ပစ္စည်း...

      ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ နေပြည်တော်၊ ရုံးချုပ်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၂) ရက်နေ့တွင် Programme Steering Committee for the Myanmar Climate Change Alliance နှင့်ပတ်သက်၍ လေးကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးအား (၁၀:၀၀)နာရီမှ (၁၆:၀၀)နာရီအချိန်...

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသည် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများအား ကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိရာ ကယားပြည်နယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ၅-၆-၂၀၁၇ ရက် နေ့တွင်ကျရောက်သော ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီတွင် ကယားပြည်နယ်၊ လွိ...

(၂၅-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာအတွက် (အ.လ.က-၃)တွင် ရေးဖြေစာမေးပွဲ...
(၂၅-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူးနေရာအတွက် (အ.ထ....