ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (၂၅-၆-၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဒုတိယဦးစီးမှူး/စာရင်းကိုင်-၂ နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်း

Current View
Click here to download the PDF file.