အတည်ပြုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများ၏ အတည်ပြုကြောင်းစာ များကို အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန်အတွက် ကြေညာခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသောအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီအရင်ခံစာများကို  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း အပိုဒ် ၄၁ (ဂ) အရလည်းကောင်း၊ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သည့် ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ် ၈၀ (ဂ) အရလည်းကောင်း  အများပြည်သူသိရှိရန် ထုတ်ပြန်ကြေငြ

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာဗျူဟာ ဖော်ထုတ် ရေး ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ Validation Workshop ကျင်းပပြီးစီးခြင်း

   အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မဟာ ဗျူဟာ ဖော်ထုတ်ရေး ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ Validation Workshop တစ်ရပ်ကို ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဉီးလှမောင်သိန်း ဉီးဆောင်၍ ရုံးအမှတ် ၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဉီးစီးဌာန ၊ နေပြည်တော်တွင်(၁၇-၁-၂၀၂၀) ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် (၁၀၆ မဂ္ဂါဝပ်) သဘာဝဓာတ်ငွေ့ နှင့် စွန့်ပစ်အပူသုံး ဓာတ်အားပေး စက်ရုံစီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများ နှင့်ပတ်သက်၍ ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

   ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သာကေတမြို့နယ်တွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် (၁၀၆ မဂ္ဂါဝပ်)  သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့် စွန့်ပစ်အပူသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်း၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများ နှင့်ပတ်သက်၍  ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာ စိစစ်သုံးသပ်ရေးအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို စီမံကိန်းအဆိုပြုသူ၊ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာ ရေးသ

သန့်ရှင်း၍ စိမ်းလန်းစိုပြည်သော စာသင်ကျောင်းများအတွက် အခြေခံ လမ်းညွှန်ချက်များ သတ်မှတ်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်  Pestalozzi Children’s Foundation (PCF)တို့ပူးပေါင်း၍ သန့်ရှင်း၍  စိမ်းလန်းစိုပြည်သော    စာသင်ကျောင်းများ အတွက် အခြေခံလမ်းညွှန်ချက်များ သတ်မှတ်နိုင်ရေး အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ရပ်အား နေပြည်တော်၊ Kempinski ဟိုတယ်တွင် ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ရ

ကြားကာလ အကြံပေးလုပ်ကိုင်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အထောက်အထားလက်မှတ်များအား သက်တမ်းတိုးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အပိုဒ် ၁၇ (က) အရ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်လျောက်ထားတင်ပြလာသည့် ပုဂ္ဂိုလ် (၂၅၇) ဦး နှင့် အဖွဲ့ အစည်း (၇၂) ဖွဲ့တို့အား သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြခဲ့ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကြားကာလ အ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံရေသုတေသနဌာန (Norwegian Institute for Water Research- NIVA) တို့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် “ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း Phase II” တွင် စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Coordinator) (၁) ဦးနှင့် လက်ထောက်စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Assistant) (၁) ဦး တို့အား ခေါ်ယူခန့်ထားခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံရေသုတေသနဌာန (Norwegian Institute for Water Research- NIVA) တို့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် “ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံအုပ်ချုပ်မှု ဆိုင်ရာ စီမံကိန်း Phase II” တွင် စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Coordinator) (၁) ဦးနှင့် လက်ထောက်စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး (Project Assis

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနောက်ဆက်တွဲ “က”တွင် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ဖြည့်စွက်သတ်မှတ်သည့်အမိန့်ကြော်ငြာစာ

     အမျိုးသားအဆင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟို ကော်မတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း နောက်ဆက်တွဲ “က”တွင် အဆောက်အအုံတည်​ဆောက်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအား ထပ်မံဖြည့်စွက်သတ်မှတ်ရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ၏ သဘောထာ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုသက်သေခံလက်မှတ်ကို အများပြည်သူသိရှိစေနိုင်ရေး ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလာသော “သစ်လွင်သောစိတ်ကူးကုမ္ပဏီ လီမိတက်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ သရက်ချောင်းဒေသရှိ မြေဧရိယာ (၂၀) ဧကကျယ်ဝန်းသော (SGU-237 ) လုပ်ကွက်နှင့် ပြည့်သတ္တု တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊ ရှောက်ပင်ရိုးကျ

အမျိုးသားအိုဇုန်းယူနစ်အစည်းအဝေးနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည့် (HCFCs) ပြည်တွင်းတင်သွင်းမှု ခွဲတမ်းခွဲဝေရေးအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

   အမျိုးသားအိုဇုန်းယူနစ်အစည်းအဝေးနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်း ဖြစ်သည့် (HCFCs) ပြည်တွင်းတင်သွင်းမှု ခွဲတမ်းခွဲဝေရေး အစည်းအဝေးကို ရုံးအမှတ်(၅၃)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊နေပြည်တော်တွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၉ ရက်နေ့တွင်  နံနက် (၁၀:၀၀) ၌ ကျင်းပခဲ့ရာ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြာ

Pages

ဌာနကြီး(၄)ခု

- စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

- မူဝါဒ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးနှင့် လေ့ကျင့်သုတေသနဌာန

- ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ရေးဌာန

- သယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရေးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။    စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအား တာဝန်ခံ၍ ကြီးကြပ်  ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။    ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။    ရုံးအမိန့်များ အချိန်မီထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း။

၄။    သတ်မှတ် ရက်၊ လ အလိုက် ပေးပို့ရမည့် ပြန်တမ်းများ အချိန်မီပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် ကြပ်မတ် စစ်ဆေးခြင်း။

၅။    ဌာနအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဌာနမှ အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ခြင်း။

၆။    မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော စက်သုံးဆီရရှိရေး၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များ ယာဉ်ပြင်ဆင် စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူ...