၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် Grand Amara Hotel ၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး

   သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနနှင့် EU ၊ WWF နှင့် Tha Bar Wa အဖွဲ့အစည်း တို့ပူးပေါင်း၍ အစားအစာနှင့်အဖျော် ယမကာထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍများတွင် ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ပေါင်းစပ် အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်  ပတ်၀န်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် (EMP)  ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လမ်းညွှန်ချက်တစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထား မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါရန်

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ သတ္တုကဏ္ဍဆိုင်ရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်များအပ

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထား မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါရန်

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနသို့ ပေးပို့လာသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း အစီရင်ခံစာများကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အပိုဒ်(၃၉၊ ၆၆၊ ၈၀) အရ အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်ပေးနိုင်ရေးအတွက် “ အောက်ဖော်ပြပါ ကနဦးပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများအပေါ် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘောထား မှတ်ချက်ပေးရန်ရှိပါက ၂၀၂၀

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဒက္ခိဏ ခရိုင်ရုံး အဆောက်အဦ အသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီးခြင်း

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဒက္ခိဏ ခရိုင်ရုံး အဆောက်အဦ အသစ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြီးစီးခြင်း ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ နေပြည်တော်

သဘာဝသယံဇာတ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ သတ္တမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပပြီးစီးခြင်း

   သဘာဝသယံဇာတ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ သတ္တမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ၊ (၁၈)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ သဘာဝသယံဇာတ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေ အနှစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်

မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ အဋ္ဌမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

   မူဝါဒ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ အဋ္ဌမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်(နေပြည်တော်)၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန

ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချရေးနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အဋ္ဌမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

   အမျိုးသားအဆင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဗဟို ကော်မတီအောက်ရှိ လုပ်ငန်းကော်မတီတစ်ခုဖြစ်သည့် “ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချရေး နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ အဋ္ဌမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး” ကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ရက်နေ့ (၁၃:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၅၃)၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ လုပ်ငန်းကော်

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာပေး ရေးနှင့်အသိပညာပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအဋ္ဌမအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြီးစီးခြင်း

   ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာပေးရေးနှင့် အသိပညာပြန့်ပွားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအဋ္ဌမအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဒုတိယဥက္ကဌ ဖြစ် သောပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးလှမောင်သိန်း ဦးဆောင်၍ ရုံးအမှတ်၅၃၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦ:စီးဌာနနေပြည်တော်(၁၇-၁၂-၂၀၁၉)တွင် ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ

အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ အဋ္ဌမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ

   အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ အဋ္ဌမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ ၌ ၁၇-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ညွ

Validation Workshop on Draft Myanmar Policy Framework and Associated Guidelines for Implementing the Nagoya Protocol အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီး ဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP-Myanmar တို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မျိုးရိုးဗီဇ အရင်းအမြစ်များကို ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းနှင့် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းဆိုင်ရာ နာဂိုရာသဘောတူညီချက်အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်၊ လိုအပ်သော နိုင်ငံအဆင့်မူဘောင်ရေးဆွဲနိုင်ရန်နှင့် ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် “Strengthening  Hum

Pages

ဌာနကြီး(၄)ခု

- စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

- မူဝါဒ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးနှင့် လေ့ကျင့်သုတေသနဌာန

- ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ရေးဌာန

- သယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရေးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။    စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအား တာဝန်ခံ၍ ကြီးကြပ်  ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။    ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။    ရုံးအမိန့်များ အချိန်မီထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း။

၄။    သတ်မှတ် ရက်၊ လ အလိုက် ပေးပို့ရမည့် ပြန်တမ်းများ အချိန်မီပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် ကြပ်မတ် စစ်ဆေးခြင်း။

၅။    ဌာနအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဌာနမှ အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ခြင်း။

၆။    မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော စက်သုံးဆီရရှိရေး၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များ ယာဉ်ပြင်ဆင် စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူ...