“မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် ပင်မအစီအစဉ် (အပြီးသတ်မူကြမ်း)” နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ

      ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် (၀၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ Grand Amara Hotel ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော “မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘေးအန္တရာယ်ရှိ စွန့်ပစ်ပစ္စည်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုအတွက် ပင်မအစီအစဉ် (အပြီးသတ်မူကြမ်း) နှင့်ပတ်သက်သည့် ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပွဲ” သို့ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်း တက်ရောက် အဖွင့်အမှာစ

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်း

     ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ် နေပြည်တော်တွင် ပြင်ပဝင်ပေါက်မှ ခေါ်ယူခန့်ထားမည့် ဒုတိယလက်ထောက်ဦးစီးမှူး၊ အငယ်တန်းစာရေးနှင့် စာရင်းကိုင် (၄) ရာထူးနေရာများအတွက် ရေဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူစာရင်းအား ဌာန Website ဖြစ်သော www.ecd.gov.mm ၏ မူဝါဒနှင့်ဥပ​​​​ဒေများ Link အောက်တွင် pdf ဖိုင်များကို ကြည့်ရူနိုင် ပါသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်းစီမံကိန်း (Technical Needs Assessment – TNA Project) အတွက် အမျိုးသားအကြံပေးခေါ်ယူခြင်း

     ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့ (Global Environment Facility-GEF)၏ ရန်ပုံ​ငွေအထောက်အပံ့ဖြင့် ကုလသမဂ္ဂပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ဒိန်းမတ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်း၍ နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်ဆန်းစစ်ခြင်းစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေး ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများ ကို လျော့ချခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရွေးချယ်ထ

သဘာဝသယံဇာတ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ပဉ္စမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

        သဘာဝသယံဇာတ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းကော်မတီ ပဉ္စမအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့၊ ၁၀:၀၀ နာရီအချိန်တွင် သဘာဝသယံဇာတ၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များထ

လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

ဦးစီးရုံးချုပ်၊နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော

အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအား ခေါ်ယူခြင်း

    ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၁၈၀၀၀၀- ၂၀၀၀- ၁၉၀၀၀၀) အမှုထမ်းရာထူးနေရာများအတွက် ဝန်ထမ်းသစ်ခေါ်ယူမည် ဖြစ်ပါ၍ အောက်ဖော်ပြပါ လျှောက်လွှာပုံစံ PDF ကို download လုပ်ယူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ပထမအကြိမ်) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် (ပထမအကြိမ်) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

[၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်]

ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍခွဲဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (EPSCG)၏တတိယအကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း

   သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး က ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ ဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အောက် တွင် ဖွဲ့စည်း ထားရှိသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ကဏ္ဍခွဲဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး အဖွဲ့ (Environment Protection Sub-sector Coordination Group) ၏ တတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ၁၈-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့

“Training Course On Reviewing Industrial Sector EMP/IEE/EIA” သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

    ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ( ၁၀) ရက်နေ့မှ (၁၄) ရက်နေ့အထိ အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(ADB) ၏ TA 8786 ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုမြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း (Environmental Safeguard Institutional Strengthening Project) အရ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ရုံးများမှ ဝန်ထမ်းများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားစေရန် “Tr

Strengthened drought and flood management through improved science-based information availability and management in Myanmar စီမံကိန်း၏ ကနဦး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

    သိပ္ပံပညာကိုအခြေခံ၍ပိုမိုကောင်းမွန်သော သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုပြီး  မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီဖြစ်ပေါ်နေသော မိုးခေါင်ရေရှားမှုနှင့် ရေလျှံမှုများကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် သစ်တောကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နားလည်မှုသဘောတူစာချွန်လွှာ လက်မ

Pages

ဌာနကြီး(၄)ခု

- စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန

- မူဝါဒ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးနှင့် လေ့ကျင့်သုတေသနဌာန

- ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကာကွယ်ရေးဌာန

- သယံဇာတထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ရေးဌာန

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

၁။    စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်များအား ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအား တာဝန်ခံ၍ ကြီးကြပ်  ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၂။    ဝန်ထမ်းရေးရာကိစ္စရပ်များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း။

၃။    ရုံးအမိန့်များ အချိန်မီထုတ်ပြန်နိုင်ရန် ကြပ်မတ်စစ်ဆေးခြင်း။

၄။    သတ်မှတ် ရက်၊ လ အလိုက် ပေးပို့ရမည့် ပြန်တမ်းများ အချိန်မီပေးပို့နိုင်ရေးအတွက် ကြပ်မတ် စစ်ဆေးခြင်း။

၅။    ဌာနအတွက် လိုအပ်သော ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်း၊ ဌာနမှ အသုံးမလိုသော ပစ္စည်းများအား လေလံတင်ရောင်းချခြင်း၊ စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း လုပ်ငန်းများအား တာဝန်ယူဆောင်ရွက် ခြင်း။

၆။    မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သော စက်သုံးဆီရရှိရေး၊ ထုတ်ပေးခြင်း ကိစ္စရပ်များ ယာဉ်ပြင်ဆင် စရိတ်နှင့် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူ...